registrace | registrace/

Registrace nového uživatele

Registrace je ZDARMA a umožňuje plně využívat služeb stránek simex2.cz

  • Zadejte jméno kontaktní osoby.
  • Zadejte příjmení kontaktní osoby.
  • Zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu (např. +420 999 999 999)
  • Zadejte kontaktní e-mail. Na zadaný e-mail vám bude zaslán aktivační odkaz a potvrzení o autorizaci
  • Vyplňte heslo. Heslo musí obsahovat minimálně 6 znaků.
  • Vyplňte znovu stejné heslo. Heslo musí obsahovat minimálně 6 znaků.

S odesláním vyplněného objednávkového formuláře potvrzujete svůj souhlas s tím, aby údaje z objednávky firma Signopack s.r.o. využívala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování svého internetového obchodu ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně údajů.

Firma Signopack s.r.o. je sama výhradním zpracovatelem výše zmiňovaných údajů. Firma Signopack s.r.o. považuje veškerá osobní data svých zákazníků za přísně důvěrná a zaručuje se, že neumožní jejich zneužití či předání třetí osobě.